هنریت آن کلاوسر
 • بنویس تا اتفاق بیافتد

  موضوع کتاب: این کتاب از مجموعه کتاب‌های انگیزشی است که بلافاصله پس از خواندن آن (و حتی در حین خواندن) انر ...

  موضوع کتاب: این کتاب از مجموعه کتاب‌های انگیزشی است که بلافاصله پس از خواندن آن (و حتی در حین خواندن) انرژی مثبت زیادی به خواننده تزریق می‌شود. هدف اصلی این کتاب اقناع خواننده به نوشتن به عنوان راهی ب ...

  بیشتر بخوانید
 • با هر دو طرف مغرت بنویس

  موضوع کتاب: برای همه ما بسیاری از اوقات پیش می‌آید که مجبور می‌شویم بنویسیم. هنگامی که نوشتن فقط در حد پر ...

  موضوع کتاب: برای همه ما بسیاری از اوقات پیش می‌آید که مجبور می‌شویم بنویسیم. هنگامی که نوشتن فقط در حد پر کردن یک فرم بانکی و نوشتن اطلاعات شناسنامه‌ای است، موضوع چندان جدی به نظر نمی‌آید. اما وقتی که ...

  بیشتر بخوانید