نوشتن
  • با هر دو طرف مغرت بنویس

    موضوع کتاب: برای همه ما بسیاری از اوقات پیش می‌آید که مجبور می‌شویم بنویسیم. هنگامی که نوشتن فقط در حد پر ...

    موضوع کتاب: برای همه ما بسیاری از اوقات پیش می‌آید که مجبور می‌شویم بنویسیم. هنگامی که نوشتن فقط در حد پر کردن یک فرم بانکی و نوشتن اطلاعات شناسنامه‌ای است، موضوع چندان جدی به نظر نمی‌آید. اما وقتی که ...

    بیشتر بخوانید