مردم
 • هنر شناخت مردم

  موضوع کتاب: این کتاب در حوزه روان‌شناسی و جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی تدوین شده است. هدف این کتاب این است ...

  موضوع کتاب: این کتاب در حوزه روان‌شناسی و جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی تدوین شده است. هدف این کتاب این است که مخاطب بتواند پس از مطالعه آن دیگران را سریع ارزیابی نموده و به زبان خودشان با آنها سخن بگوی ...

  بیشتر بخوانید
 • این مردم نازنین

  موضوع کتاب: رضا کیانیان در کتاب « این مردم نازنین » به بیان خاطراتی می‌پردازد که در زندگی روزمره خود با م ...

  موضوع کتاب: رضا کیانیان در کتاب « این مردم نازنین » به بیان خاطراتی می‌پردازد که در زندگی روزمره خود با مردم داشته است. یکی از ویژگی‌های این کتاب این است که خاطرات بیان شده مواردی بسیار عادی و روزمره ...

  بیشتر بخوانید