شیلا گلازوف
  • مغز شما چه رنگی است؟

    موضوع کتاب: این کتاب از دیدگاهی متفاوت و به زبانی ساده سعی می‌کند تا مفهوم روان‌شناسی شخصیت را توضیح دهد ...

    موضوع کتاب: این کتاب از دیدگاهی متفاوت و به زبانی ساده سعی می‌کند تا مفهوم روان‌شناسی شخصیت را توضیح دهد و در عین حال به خوبی از ورود به مباحث آکادمیک آن چشم‌پوشی می‌کند. در این کتاب ابعاد مختلف شخصیت ...

    بیشتر بخوانید