روان شناسی
 • مغز شما چه رنگی است؟

  موضوع کتاب: این کتاب از دیدگاهی متفاوت و به زبانی ساده سعی می‌کند تا مفهوم روان‌شناسی شخصیت را توضیح دهد ...

  موضوع کتاب: این کتاب از دیدگاهی متفاوت و به زبانی ساده سعی می‌کند تا مفهوم روان‌شناسی شخصیت را توضیح دهد و در عین حال به خوبی از ورود به مباحث آکادمیک آن چشم‌پوشی می‌کند. در این کتاب ابعاد مختلف شخصیت ...

  بیشتر بخوانید
 • هنر شناخت مردم

  موضوع کتاب: این کتاب در حوزه روان‌شناسی و جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی تدوین شده است. هدف این کتاب این است ...

  موضوع کتاب: این کتاب در حوزه روان‌شناسی و جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی تدوین شده است. هدف این کتاب این است که مخاطب بتواند پس از مطالعه آن دیگران را سریع ارزیابی نموده و به زبان خودشان با آنها سخن بگوی ...

  بیشتر بخوانید