نابغه
  • هوش خلاقانه گریزان شما

    الیزابت گیلبرت به چیزهای غیر ممکنی که ما از هنرمندان و نوابغ انتظار داریم اشاره می‌کند و این ایده رادیکال ...

    الیزابت گیلبرت به چیزهای غیر ممکنی که ما از هنرمندان و نوابغ انتظار داریم اشاره می‌کند و این ایده رادیکال را ارائه می‌دهد که: به جای اینکه افراد نادری نابغه باشند، همه ما "باید" یک نابغه باشیم. این یک ...

    بیشتر بخوانید