عکاسی
  • ماه‌گرفتگی خونی

    خوزه آنتونیو هرواس (Jose Antonio Hervas) برای ایجاد این تصویر، بیش از 200 تصویر را توسط دوربین خود ثبت کر ...

    خوزه آنتونیو هرواس (Jose Antonio Hervas) برای ایجاد این تصویر، بیش از 200 تصویر را توسط دوربین خود ثبت کرده است. این تصویر نشان دهنده ی یک ماه گرفتگی خونی در هنگام افول آن می باشد. این اتفاق، اتفاقی ب ...

    بیشتر بخوانید